Najniższe wynagrodzenia w 2017 roku

Przez najniższe wynagrodzenie rozumiemy najniższe, obowiązujące wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę pracownikowi. Obecnie najniższe wynagrodzenie dotyczy zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnoprawne choć nie w każdym przypadku będzie miało ono zastosowanie. Najniższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na… Czytaj dalej