Działamy w Krakowie od 1999 roku przekształcając się w 2010 roku w Spółkę . Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego doskonalimy i poszerzamy zakres naszych usług. Szczególny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym. Ma to bezpośrednie wpływ na poziom zadowolenia naszych klientów.
Ofertę naszego biura księgowego adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom.

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi Klientami są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany .

Biuro rachunkowe FK COB jest firmą nowoczesną, która dopasowuje się do wymagań Klientów. Stale współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z zakresu prawa, ubezpieczeń , pośrednictwa finansowo-kredytowego, BHP.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: obsługa księgowa, obsługa kadrowo – płacowa , marketingowa . Na naszą obsługę księgową składa się wiele elementów. Reprezentujemy m. in. klienta w urzędach, sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe, sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego, deklaracje do GUS, itp.

W zakresie usług kadrowo płacowych nasze biuro rachunkowe prowadzi dokumentację kadrową od umów o pracę, poprzez deklaracje ZUS i rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników po wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy oraz doradztwo w sprawach kardowo-płacowych.
Nasze biuro rachunkowe oferuje również usługi doradcze, w zakresie otwierania działalności gospodarczej, zakładania spółek, funduszy unijnych oraz opracowania biznes planów.

Działalność biura rachunkowego objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Posiadamy również licencję Ministerstwa Finansów nr 14220/99 ; 41456/2010 uprawniającą do prowadzenia biura rachunkowego.