1.STAŁA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ

1.1 PROWADZENIE  EWIDENCJI KSIĘGOWYCH I PRACOWNICZYCH

 

Ryczałt od 150 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 200 zł
Księga handlowa od 500 zł
Obsługa płace-zus-kadry jednego pracownika lub zleceniobiorcy od 40 zł
Obsługa płace-zus jednego pracownika lub zleceniobiorcy od 25 zł

 

1.2 DEKLARACJE

 

PIT, CIT, VAT, NIP, PCC, ZUS w cenie usługi
Sporządzenie wniosków o niezaleganie z podatkami, składkami ZUS,sporządzanie podstawowych informacji do GUS, banków, sporządzanie zaświadczeń w cenie usługi

 

 

1.3 USŁUGI DODATKOWE

 

Deklaracje roczne PIT, CIT w cenie usługi
Przyjęcie pełnomocnictwa, prowadzenie korespondencji, wyjaśnienia do US i ZUS w cenie usługi
Reprezentowanie Klienta w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowej 100 zł/1 godz
Sporządzenie wniosku kredytowego od 150 zł
Sporządzenie analizy ekonomicznej od 200 zł
Rejestracja podatnika w urzędach skarbowych i ZUS w cenie usługi
Świadczenie usług doradztwa podatkowego, porady ekonomiczno-finansowe w cenie usługi
Pozostałe czynności od 100 zł/1 godz

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto

——————————————————

– Przykładowy sposób wyliczania kosztu usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w skali miesięcznej:

Do 20 zapisów księgowych – 200 zł netto

Od 21 do 50 zapisów księgowych – 300 zł netto

Powyżej 50 zapisów księgowych – 300 zł netto + 2 zł netto każdy zapis

———————————————–

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego i może ulec zmianie.