Nasze Biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach świadczonych przez nas usług mieści się miedzy innymi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego jak i też osobistego w siedzibie naszego biura.