Księgowość bardzo często jest związana z obsługą płacowo-kadrową firmy w związku z czym nasze biuro kadrowo-płacowe oferuje kompleksową obsługę firm także i w tym zakresie.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej mieści się między innymi:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • Obsługa umów cywilno-prawnych, zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego jak i też osobistego w siedzibie naszego biura.