Odliczenia składek ZUS w 2017 roku dla nowych firm jak i tych działających już ponad dwa lata. Są to składki, które należy ująć przy wyliczaniu podatku dochodowego. Pamiętajmy, że są one różne od tych jakie należy wpłacić do ZUS.

NAJNIŻSZE SKŁADKI ZUS ODLICZANE W 2017 ROKU – Nowe firmy

Okres
podatkowy
Składki odliczane od dochodu Składki zdrowotne odliczane
od podatku
gdy jest dobrowolne chorobowe gdy brak dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2017 2273,15 zł 2097,85 zł 3064,72 zł
12/2017 190,62 zł 2273,15 zł 175,92 zł 2097,85 zł 255,99 zł 3064,71 zł
11/2017 190,62 zł 2082,53 zł 175,92 zł 1921,93 zł 255,99 zł 2808,72 zł
10/2017 190,62 zł 1891,91 zł 175,92 zł 1746,01 zł 255,99 zł 2552,73 zł
09/2017 190,62 zł 1701,29 zł 175,92 zł 1570,09 zł 255,99 zł 2296,74 zł
08/2017 190,62 zł 1510,67 zł 175,92 zł 1394,17 zł 255,99 zł 2040,75 zł
07/2017 190,62 zł 1320,05 zł 175,92 zł 1218,25 zł 255,99 zł 1784,76 zł
06/2017 190,62 zł 1129,43 zł 175,92 zł 1042,33 zł 255,99 zł 1528,77 zł
05/2017 190,62 zł 938,81 zł 175,92 zł 866,41 zł 255,99 zł 1272,78 zł
04/2017 190,62 zł 748,19 zł 175,92 zł 690,49 zł 255,99 zł 1016,79 zł
03/2017 190,62 zł 557,57 zł 175,92 zł 514,57 zł 255,99 zł 760,80 zł
02/2017 190,62 zł 366,95 zł 175,92 zł 338,65 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 176,33 zł 176,33 zł 162,73 zł 162,73 zł 248,82 zł 248,82 zł

NAJNIŻSZE SKŁADKI ZUS ODLICZANE W 2017 ROKU – Firmy działające ponad 2 lata

Okres
podatkowy
Składki odliczane od dochodu Składki zdrowotne odliczane
od podatku
gdy jest dobrowolne chorobowe gdy brak dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2017 9711,67 zł 8962,69 zł 3064,72 zł
12/2017 812,61 zł 9711,67 zł 749,94 zł 8962,69 zł 255,99 zł 3064,71 zł
11/2017 812,61 zł 8899,06 zł 749,94 zł 8212,75 zł 255,99 zł 2808,72 zł
10/2017 812,61 zł 8086,45 zł 749,94 zł 7462,81 zł 255,99 zł 2552,73 zł
09/2017 812,61 zł 7273,84 zł 749,94 zł 6712,87 zł 255,99 zł 2296,74 zł
08/2017 812,61 zł 6461,23 zł 749,94 zł 5962,93 zł 255,99 zł 2040,75 zł
07/2017 812,61 zł 5648,62 zł 749,94 zł 5212,99 zł 255,99 zł 1784,76 zł
06/2017 812,61 zł 4836,01 zł 749,94 zł 4463,05 zł 255,99 zł 1528,77 zł
05/2017 812,61 zł 4023,40 zł 749,94 zł 3713,11 zł 255,99 zł 1272,78 zł
04/2017 812,61 zł 3210,79 zł 749,94 zł 2963,17 zł 255,99 zł 1016,79 zł
03/2017 812,61 zł 2398,18 zł 749,94 zł 2213,23 zł 255,99 zł 760,80 zł
02/2017 812,61 zł 1585,57 zł 749,94 zł 1463,29 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 772,96 zł 772,96 zł 713,35 zł 713,35 zł 248,82 zł 248,82 zł