Gdy kwota przychodu z umowy zlecenia nie przekracza 200 zł, wówczas zleceniodawca nie wystawia informacji PIT-11 na podstawie której wypełnia się zeznanie roczne. Dzieje się tak gdyż wyżej wymieniona kwota nie jest rozliczana na zasadach ogólnych tylko obciążona ryczałtem w wysokości 18%. Zryczałtowany podatek pobierany jest przez zleceniodawcę zwalniając tym samym zleceniobiorcę z jego rozliczenia. Oznacza to, że zleceniobiorca nie wykazuje takiego przychodu w rocznej deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć, że sytuacja ta nie dotyczy przypadku, gdy umowa zlecenia została zawarta między pracownikiem a pracodawcą. Wówczas, przychód z umowy zlecenia nie przekraczający 200 zł uwzględniany jest zarówno w PIT-11 jak i deklaracji rocznej zleceniobiorcy.